Köpa Bostad
Bostadsrätter till salu i föreningen hittar du på Hemnet. Lägenheter i huset har adress Blekholmsterrassen 3, 5, 7, 9 och 11.

Om föreningen
Föreningen äger och förvaltar fem hus på adresserna Blekholmsterrassen 3, 5, 7, 9 och 11 och gårdarna mellan husen. Husen som är mellan 9 och 10 våningar uppfördes 1993-1994 med första inflyttning i juni 1994. Föreningen innehar med tomträtt fastigheten Bleket 1. Mellan föreningens mark och Klara sjö ligger Blekholmsparken som sköts av staden.

Klara Strand är en äkta bostadsrättsförening. För att en bostadsrättsförening ska klassas som äkta (äkta privatbostadsföretag) så måste minst 60 % av intäkterna avse bostäder med bostadsrätt, innehavda av privatpersoner.

 

Styrelsen beviljar dig medlemskap
En grundprincip för alla ekonomiska föreningar är att de ska vara öppna. Den som vill bli medlem får inte stängas ute. I en bostadsrättsförening är denna princip inte riktigt lika uttalad.

Styrelsen, som beviljar medlemskapet i bostadsrättsföreningen, prövar om köparen uppfyller de krav som finns i lag och stadgar. Exempelvis ska en medlem kunna fullgöra sina ekonomiska förpliktelser gentemot föreningen. Styrelsen får däremot inte vägra någon medlemskap med hänvisning till att han eller hon inte är svensk medborgare, kommer från ett visst land eller saknar förmögenhet. Det är dock tillåtet att vägra juridiska personer medlemskap i en bostadsrättsförening. Villkoret för att ditt köp av bostadsrätten ska bli giltigt är att du blivit antagen som medlem.

Styrelsen är skyldig att snarast, normalt inom en månad från ansökan, avgöra frågan och ge dig ett besked. Om styrelsen vägrar dig medlemskap blir överlåtelsen ogiltig och säljaren kvarstår som bostadsrättshavare. Du kan ansöka om prövning i hyresnämnden och hyresnämndens beslut kan överklagas.